Menu

Phần mềm

Phần mềm quản lý

Phần mềm hỗ trợ khác

 TitleDescription
SQLEXPR_2005_SP3Bộ cài SQL Express 2005 SP3 cho Win 32 và 64bit. Chú ý, chỉ cài đặt trên Win XP SP3 hoặc mới hơn.
SQLEXPR_2005_ADV_SP4Bộ cài SQL Express 2005 SP4 cho Win 32 và 64bit. Chú ý, chỉ cài đặt trên Win XP SP3 hoặc mới hơn.
SQLEXPR_2005_SP2Bộ cài SQL Express 2005 SP2 cho Win 32 và 64bit. Chú ý, dùng tốt cho Win XP SP2 và Win Server 2003
DotNetFx40_Client_x86_x64Fix lỗi HTsoft treo win x64
SQLServer2005_SSMSEEBộ cài giao diện quản lý SQL Server 2005 cho Win 32 và 64bit(Không setup được trên win 8)
Wic_x86_enuCài đặt file này trước khi cài .NET Framework 4 Client Profile trên Win 32bit
Wic_x64_enuCài đặt file này trước khi cài đặt Microsoft .NET Framework 4 Client Profile trên Win 64bit
SQLEXPR_2008_ADV_x64Bộ cài SQL Express 2008 Advanced cho Win 64bit (Setup win 8 OK)
SQLEXPR_2008_ADV_x86Bộ cài SQL Express 2008 Advanced cho Win 32bit (Setup win 8 OK)
DotNetFx40_Full_x86_x64Dotnet Framework 4.0 full
DotNetFx40_Client_x86Fix lỗi HTsoft treo Win 32
CRforVS_13_0Hỗ trợ xem và in trên phần mềm HTsoftBizman phiên bản 4.1
Hướng dẫn cài đặt htsoft onlineHướng dẫn cài đặt và cấu hình htsoft online.
Crystal_Report 11Crystal_Report 11- hỗ trợ sửa mẫu in trên phần mềm HTsoft
Ultraviewer - điều khiển màn hình từ xaUltraviewer - điều khiển màn hình từ xa
AnyDeskAnyDesk - phần mềm điều khiển màn hình từ xa
NetFx20SP1Dotnet Framework 2.0 SP1
CRRedist2005_x86Phần mềm Crystal Report hỗ trợ xem báo cáo trên phần mềm HTsoft Bizman phiên bản 3.1
WindowsInstaller-x86WindowsInstaller 3.1(Hỗ trợ setup DotNet framework 2.0 trong trường hợp Win XP chưa có sẵn chương trình này)
IDM 6.05Internet download manager 6.05
HTsoft MobilityHTsoft Mobility Android Version