Menu

Tính năng mới

BÁO CÁO SỔ CHI TIẾT CÔNG NỢ THEO TUỔI NỢ

Đăng bởi: month

BÁO CÁO SỔ CHI TIẾT CÔNG NỢ THEO TUỔI NỢ 1.      Mục đích      Tổng hợp số tiền giao dịch của 1 khách hàng, sắp xếp các số dư nợ của các phiếu chưa thanh toán (hoặc thanh toán 1...

BÁO CÁO DOANH SỐ THEO NGÀNH HÀNG

Đăng bởi: month

BÁO CÁO DOANH SỐ THEO NGÀNH HÀNG Mục đích: Thống kê doanh thu theo từng ngành hàng trong một khoảng thời gian nhất định của một hoặc nhiều chi nhánh. Một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo nhiều mặt hàng, nhóm...

QUẢN LÝ GIÁ THEO NHÓM KHÁCH HÀNG KẾT HỢP ĐA ĐƠN VỊ TÍNH

Đăng bởi: HoangQuy

  HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ GIÁ ĐA ĐƠN VỊ TÍNH I.                   Mục...

QUẢN LÝ CHỨNG TỪ MUA DỊCH VỤ (GIÁ COST PRO)

Đăng bởi: HoangQuy

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MODULE QUẢN LÝ CHỨNG TỪ MUA DỊCH VỤ 1.      Mục đích -          Ghi nhận các dịch vụ liên quan tới chi phí nhập hàng hóa phát sinh như phí...

QUẢN LÝ GIAO VẬN

Đăng bởi: HoangQuy

Hướng dẫn module quản lý giao vẬN I.                   Mục đích quản lý Để đáp ứng nhu cầu về việc theo dõi , quản lý toàn bộ quá trình...

QL NHẬP XUẤT CHUYỂN KHO THEO NHIỀU ĐƠN VỊ TÍNH

Đăng bởi: HoangQuy

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ ĐA ĐƠN VỊ TÍNH I.             Mục đích -       Chức năng này cho phép nhập/ xuất theo đa đơn vị tính, có thể...

HƯỚNG DẪN MODULE SẢN XUẤT

Đăng bởi: HoangQuy

HƯỚNG DẪN MODULE LẮP RÁP – THÁO DỠ Mục đích:  Cho phép lập và theo dõi các lệnh lắp ráp từ nhiều thành phần thành thành phẩm hoặc tháo dỡ từ một mặt hang thành nhiều thành phần...

QUẢN LÝ GIÁ COST

Đăng bởi: HoangQuy

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MODULE QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ DOANH THU ƯỚC TÍNH (HOẶC CÁC KHOẢN GHI GIẢM GIÁ VỐN) Mục đích: Ghi nhận chi phí và doanh thu ước tính cho mặt hàng khi nhập kho.  Có thể phân bổ chi...

BÁO CÁO KHÁCH HÀNG LÂU KHÔNG MUA THEO KỲ

Đăng bởi: HoangQuy

BÁO CÁO KHÁCH HÀNG LÂU KHÔNG MUA THEO KỲ   1.      Mục đích Thống kê list khách hàng đã bao nhiêu ngày chưa phát sinh giao dịch mua hàng để lên kế...

MODULE CROSSCHECK ĐẶT HÀNG

Đăng bởi: HoangQuy

MODULE CROSSCHECK ĐẶT HÀNG 1.      Mục đích: Hạn chế sự nhầm lẫn không mong muốn của nhân viên kho như: Xuất nhầm mã hàng/số lượng so với Đơn đặt hàng/phiếu chuyển kho mà kế toán đã lập, đặc...