Menu

Tính năng mới

Các chế độ ưu tiên khuyến mãi giữa chương trình khách hàng thân thiết và trong quản lý khuyến mãi

Đăng bởi: thuongptn

THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN KHUYẾN MÃI GIỮA QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT VÀ CHƯƠNG TRÌNH KHUYỄN MÃI Mục đích: Phần mềm quản lý bán hàng BizMan.NET cho phép cấu hình tùy chọn thứ tự ưu...

Báo cáo lợi nhuận ròng

Đăng bởi: thuongptn

BÁO CÁO LỢI NHUẬN RÒNG Báo cáo lợi nhuận ròng giúp báo cáo lợi nhuận chính xác cho doanh nghiệp trong khoảng thời gian. Các phiếu tác động đến: hóa đơn bán buôn, hóa đơn bán...

Hướng dẫn chức năng chuyển kho Imei

Đăng bởi: thuongptn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG CHUYỂN KHO IMEI Mục đích: Chức năng này cho phép khi lập Phiếu chuyển kho có thể chuyển kèm theo cả IMEI. Khi đó, hệ thống sẽ quản lý chính xác IMEI đang nằm tại kho nào. Phân quyền: User...

Mô tả báo cáo sổ kho bao gồm số lượng và giá trị

Đăng bởi: thuongptn

Sổ kho bao gồm số lượng và giá trị Thống kê sổ kho theo số lượng và giá trị tồn của hàng hóa trong kho theo từng ca làm việc hoặc trong khoảng thời gian chi tiết theo từng kho từng chi...

Mô tả báo cáo công nợ phải thu phải trả đến ngày

Đăng bởi: thuongptn

Công nợ phải thu phải trả đến ngày Thống kê công nợ phải thu phải trả trong từng chi nhánh, của công ty đến một ngày nhất định để quản lý. -       Vào menu Add_ins --> BC_TK...

Mô tả báo cáo lợi nhuận ròng

Đăng bởi: thuongptn

BÁO CÁO LỢI NHUẬN RÒNG Báo cáo lợi nhuận ròng giúp báo cáo lợi nhuận chính xác cho doanh nghiệp trong khoảng thời gian. Các phiếu tác động đến: hóa đơn bán buôn, hóa đơn bán...

Mô tả báo cáo phân tích tồn kho

Đăng bởi: thuongptn

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TỒN KHO Báo cáo phân tích được giá trị chính xác của hàng hóa tồn kho, số lượng tồn đến một ngày bất kỳ. User phải thuộc nhóm user có quyền báo cáo...

Mô tả báo cáo lịch sử mua bán

Đăng bởi: thuongptn

BÁO CÁO LỊCH SỬ MUA BÁN Báo cáo này đặc biệt quan trọng đối với các công ty bán sỉ. Nó cho phép xem nhanh toàn bộ quá trình giao dịch với 1 khách hàng/nhà cung cấp(Tồn đầu, Nhập,...

Mô tả báo cáo đối chiếu công nợ

Đăng bởi: thuongptn

BÁO CÁO ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ Module này thường áp dụng tại các công ty bán sỉ. Nó cho phép tổng hợp báo cáo rất nhanh toàn bộ quá trình giao dịch với 1 khách hàng chỉ bằng 1 cú...

Hướng dẫn sử dụng chức năng cây nhóm hàng ảo

Đăng bởi: thuongptn

Cây nhóm hàng ảo 1.1             Chức năng. Để hỗ trợ cho việc trích lọc các thông tin theo các ngành hàng, mặt hàng thuận lợi và đáp  ứng...