Menu

Tính năng mới

Hướng dẫn chức năng chuyển kho Imei

Đăng bởi: thuongptn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG CHUYỂN KHO IMEI Mục đích: Chức năng này cho phép khi lập Phiếu chuyển kho có thể chuyển kèm theo cả IMEI. Khi đó, hệ thống sẽ quản lý chính xác IMEI đang nằm tại kho nào. Phân quyền: User...

Hướng dẫn chức năng quản lý giá theo nhóm khách hàng

Đăng bởi: thuongptn

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ GIÁ THEO NHÓM KHÁCH HÀNG  Mục đích: Chức năng này cho phép: Thiết lập giá bán cho từng nhóm đối tượng khách hàng. Khách hàng thuộc nhóm khách...

Báo cáo lợi nhuận theo nhân viên

Đăng bởi: thuongptn

BÁO CÁO LỢI NHUẬN THEO NHÂN VIÊN Mục đích: Quản lý lợi nhuận gộp theo nhân viên căn cứ trên hóa đơn xuất bán, hàng bán trả lại theo khoảng thời gian tìm kiếm, dựa vào báo cáo này...

Mô tả chức năng báo cáo công nợ phải thu theo nhân viên

Đăng bởi: thuongptn

BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI THU THEO NHÂN VIÊN Mục đích: Quản lý được toàn bộ công nợ của khách hàng theo nhân viên thực hiện phiếu hoặc nhân viên quản lý khách hàng, căn cứ vào...

Bản mô tả báo cáo theo dõi công nợ

Đăng bởi: thuongptn

BẢN MÔ TẢ BÁO CÁO THEO DÕI CÔNG NỢ Báo cáo theo dõi công nợ dùng để quản lý, theo dõi công nợ Khách hàng và Nhà cung cấp một cách chi tiết nhất thông qua liệt...

Hướng dẫn sử dụng chức năng chuyển kho nhanh

Đăng bởi: nguyettt

  CHỨC NĂNG CHUYỂN KHO NHANH Chuyển kho nhanh là một chức năng rất hiệu quả cho các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển kho thường xuyên và yêu cầu chuyển phức tạp, một lần chuyển từ một kho đến nhiều kho khác, chuyển kho giữa các chi...

Hướng dẫn cách chuyển 1 mã hàng sang nhóm khác

Đăng bởi: thuongptn

Để chuyển 1 mã hàng từ nhóm này sang nhóm khác bạn thực hiện theo các bước như sau: -  1. Đăng nhập vào phần mềm , vào Cấu hình/Mặt hàng, form sau hiển thị: 2. Tìm đến Nhóm hàng/Mã...

Hướng dẫn quy trình quản lý hoa hồng theo nhóm nhân viên

Đăng bởi: thuongptn

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH QUẢN LÝ HOA HỒNG THEO NHÓM NHÂN VIÊN 1.    1. Mục đích: Thiết lập phần trăm hoa hồng của nhân viên khi bán mặt hàng theo từng nhóm nhân viên. 2.     2. Cấu...

Hướng dẫn sử dụng phiếu chuyển tiền

Đăng bởi: thuongptn

PHIẾU CHUYỂN TIỀN Chức năng: -         Là module quản lý toàn bộ các phiếu chuyển tiền qua lại trong cùng một chi nhánh hoặc giữa các chi nhánh khác nhau trong hệ thống. Quy định nghiệp...

Cấu hình sửa dữ liệu n ngày trong quá khứ

Đăng bởi: thuongptn

CHỨC NĂNG CẤU HÌNH SỬA DỮ LIỆU “N” NGÀY TRONG QUÁ KHỨ Mục đích: Chức năng này cho phép người dùng tự phân quyền cho nhóm user được phép sửa liệu n ngày trong quá khứ, có thể sửa số ngày...