Menu

Tính năng mới

Hướng dẫn sử dụng chức năng màn hình hiển thị giá

Đăng bởi: nguyettt vào 10/18/2016 9:53:13 AM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG MÀN HÌNH HIỂN THỊ GIÁ Mục đích: Phần mềm quản lý bán hàng BizMan cho phép tích hợp với màn hình hiển thị giá cho khách hàng có thể theo dõi trực tiếp...

Copy mặt hàng

Đăng bởi: month vào 9/17/2016 3:20:00 PM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG COPY MẶT HÀNG Để sử dụng được chức năng này, bạn LiveUpdate phần mềm và đảm bảo được phân quyền thêm mới mặt hàng nhé! Thông tin mặt hàng đã có: Muốn thêm mới một mặt hàng mới...

Hướng dẫn sử dụng chức năng mã hàng hỗ trợ đa mã vạch

Đăng bởi: lyntp2 vào 5/12/2016 9:51:40 AM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG MÃ HÀNG HỖ TRỢ ĐA MÃ VẠCH 1.Mục đích - Chức năng này cho phép tạo ra nhiều mã vạch cho cùng một mã hàng. 2. Phân quyền. Để sử dụng được chức năng này, nhóm user cần được...

Hướng dẫn chức năng chỉ định kho, chi nhánh xem báo cáo

Đăng bởi: thuongptn vào 2/13/2016 1:54:11 PM

Hướng dẫn chức năng chỉ định kho, chi nhánh xem báo cáo 1.    Mục đích Phần mềm quản lý bán hàng HTsoft cho phép người quản trị ngoài việc phân quyền cho user được phép xem báo cáo trên...

Hướng dẫn chức năng quản lý lô date

Đăng bởi: thuongptn vào 1/23/2016 5:24:19 PM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ  LÔ, DATE Mục đích: Chức năng quản lý lô, date (hạn sử dụng) dùng để quản lý mặt hàng theo lô, và theo dõi hạn sử dụng tương ứng của mặt hàng trong kho theo lô đó....

Hướng dẫn báo cáo hết hàng theo ngưỡng

Đăng bởi: thuongptn vào 1/23/2016 2:10:01 PM

Báo cáo hết hàng theo ngưỡng 1.    Mục đích Chức năng này cho phép khai báo số lượng tồn tối thiểu của mặt hàng để khi lượng hàng tồn kho thấp hơn hoặc bằng ngưỡng này thì sẽ được báo cáo...

Hướng dẫn sử dụng in tem kệ

Đăng bởi: month vào 12/29/2014 2:01:15 PM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG IN TEM KỆ TRONG CẤU HÌNH MẶT HÀNG 1.     Mục đích: Cho phép in tem mã hàng đặt trên các kệ hàng với các thông số chi tiết (như cấu hình, mô tả, giá…),...

Hướng dẫn quy trình quản lý mã hàng theo size số màu sắc

Đăng bởi: lyntp2 vào 12/4/2014 3:44:07 PM

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ MÃ HÀNG NHIỀU SIZE SỐ - MÀU SẮC   1.  Mục đích: Chức năng quản lý 1 mã hàng có nhiều Size Số-Màu sắc giúp nhân viên nhập kho, in barcode, chuyển kho, xuất bán theo từng size...

Hướng dẫn sử dụng in mã vạch theo barcode mở rộng

Đăng bởi: Nhật Minh01 vào 11/21/2014 9:20:53 AM

Hướng dẫn sử dụng in mã vạch theo barcode mở rộng 1.     Mục đích + Module này sẽ giúp các công ty là nhà sản xuất, hoặc các công ty kinh doanh theo mô hình bán lẻ siêu thị nhanh...

Hướng dẫn chuyển nhanh nhiều mặt hàng sang nhóm hàng mới

Đăng bởi: nguyettt vào 11/19/2014 11:48:48 AM

HƯỚNG DẪN CHUYỂN NHANH NHIỀU MẶT HÀNG SANG NHÓM HÀNG MỚI 1.      Mục đích Hỗ trợ khách hàng bố trí lại danh sách mặt hàng và nhóm hàng nhanh, phục vụ mục đích quản lý, thống...