Menu

Tính năng mới

Hướng dẫn sử dụng chức năng màn hình hiển thị giá

Đăng bởi: nguyettt

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG MÀN HÌNH HIỂN THỊ GIÁ Mục đích: Phần mềm quản lý bán hàng BizMan cho phép tích hợp với màn hình hiển thị giá cho khách hàng có thể theo dõi trực tiếp...

Copy mặt hàng

Đăng bởi: month

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG COPY MẶT HÀNG Để sử dụng được chức năng này, bạn LiveUpdate phần mềm và đảm bảo được phân quyền thêm mới mặt hàng nhé! Thông tin mặt hàng đã có: Muốn thêm mới một mặt hàng mới...

Hướng dẫn sử dụng chức năng kiểm kê kho có sử dụng serial/imei

Đăng bởi: host

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MODULE KIỂM KÊ KHO SỬ DỤNG SERIAL/IMEI 1. Mục đích Module kiểm kê kho theo sử dụng serial/imei cho phép kiểm tra, so sánh số lượng tồn kho sử dụng serial/imei ngoài thực tế với sử dụng serial/imei tồn kho trong phần mềm. Nếu sử...

Hướng dẫn chức năng phân tích mua hàng

Đăng bởi: lyntp2

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG PHÂN TÍCH MUA HÀNG I.                    Mục...

Phần mềm quản lý dịch vụ cầm đồ

Đăng bởi: nguyettt

                 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM HTSOFT BizMan ĐỂ QUẢN LÝ DỊCH VỤ CẦM ĐỒ 1.       MỤC ĐICH Áp dụng phần mềm HTSoft BizMan để quản lý dịch vụ cầm đồ hiệu quả...

Hướng dẫn in hóa đơn bán hàng theo lô

Đăng bởi: nguyettt

HƯỚNG DẪN IN HÓA ĐƠN BÁN HÀNG THEO LÔ 1.     Chức năng Cho phép in 1 lần ra nhiều phiếu bán hàng (hóa đơn bán buôn, bán lẻ). 2.     Hướng dẫn sử dụng Bước 1: Khởi động form...

Hướng dẫn sử dụng in tem kệ

Đăng bởi: month

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG IN TEM KỆ TRONG CẤU HÌNH MẶT HÀNG 1.     Mục đích: Cho phép in tem mã hàng đặt trên các kệ hàng với các thông số chi tiết (như cấu hình, mô tả, giá…),...

Hướng dẫn quy trình quản lý mã hàng theo size số màu sắc

Đăng bởi: lyntp2

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ MÃ HÀNG NHIỀU SIZE SỐ - MÀU SẮC   1.  Mục đích: Chức năng quản lý 1 mã hàng có nhiều Size Số-Màu sắc giúp nhân viên nhập kho, in barcode, chuyển kho, xuất bán theo từng size...

Hướng dẫn sử dụng in mã vạch theo barcode mở rộng

Đăng bởi: Nhật Minh01

Hướng dẫn sử dụng in mã vạch theo barcode mở rộng 1.     Mục đích + Module này sẽ giúp các công ty là nhà sản xuất, hoặc các công ty kinh doanh theo mô hình bán lẻ siêu thị nhanh...

Hướng dẫn chuyển nhanh nhiều mặt hàng sang nhóm hàng mới

Đăng bởi: nguyettt

HƯỚNG DẪN CHUYỂN NHANH NHIỀU MẶT HÀNG SANG NHÓM HÀNG MỚI 1.      Mục đích Hỗ trợ khách hàng bố trí lại danh sách mặt hàng và nhóm hàng nhanh, phục vụ mục đích quản lý, thống...