Menu

Tính năng mới

Hướng dẫn chức năng đính kèm file trên phiếu

Đăng bởi: thuongptn vào 1/7/2016 9:08:05 AM

Hướng dẫn chức năng đính kèm file trên phiếu 1.    Mục đích: Chức năng này cho phép attach 1 hay nhiều file vào 1 phiếu  trên phần mềm nhằm quản lý các file hợp đồng, báo giá, ảnh,… đi...

Hướng dẫn chức năng giới hạn công nợ khách hàng nhà cung cấp

Đăng bởi: thuongptn vào 1/2/2016 5:03:08 PM

GIỚI HẠN CÔNG NỢ KHÁCH HÀNG NHÀ CUNG CẤP Mục đích: Chức năng này cho phép cấu hình giới hạn công nợ khách hàng nhà cung cấp, giúp quản lý đưa ra được quyết định có tiếp tục giao dịch với...

Mô tả báo cáo công nợ phải thu phải trả đa chi nhánh

Đăng bởi: thuongptn vào 1/2/2016 4:40:57 PM

BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI THU, PHẢI TRẢ ĐA CHI NHÁNH Mục đích: Báo cáo công nợ phải thu, phải trả đa chi nhánh giúp người quản lý có thể hạch toán được  tổng công nợ của mỗi khách hàng/...

Hướng dẫn chức năng gửi tin nhắn HTsoft MassSMS.NET

Đăng bởi: thuongptn vào 1/2/2016 4:28:21 PM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG GỬI TIN NHẮN HTsoft MassSMS.NET Mục đích: Ứng dụng này có thể chạy độc lập hoặc tích hợp với phần mềm bán hàng để thực hiện nhắn tin sms qua USB3G nhằm thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng. VD:...

Hướng dẫn thêm tiền tố hậu tố và nhân bản mã hàng

Đăng bởi: thuongptn vào 12/31/2013 2:24:35 PM

THÊM TIỀN TỐ HOẶC HẬU TỐ VÀ NHÂN BẢN MÃ HÀNG KHI THỰC HIỆN NHẬP MẶT HÀNG TỪ EXCEL Chức năng:   Chức năng này cho phép khai báo thêm nhanh mã hàng có tiền tố hoặc hậu tố và nhân bản mã...

Hướng dẫn tạo account xem báo cáo trên mobile/web

Đăng bởi: thuongptn vào 12/27/2013 2:17:27 PM

Hướng dẫn tạo account xem báo cáo trên mobile/web Sau khi đăng nhập vào phần mềm bán hàng HTsoft BizMan, vào menu Hệ thống/ Quản lý user và làm theo hướng dẫn các bước như trong hình: B1: Tạo user và khai...

Bảo mật login phần mềm bán hàng HTsoft

Đăng bởi: thuongptn vào 12/23/2013 8:58:52 AM

BẢO MẬT LOGIN Chức năng này cho phép bảo mật user login vào hệ thống phần mềm bán hàng HTsoftBizMan, user khi được cấu hình các thông tin này sẽ cần phải đăng nhập đúng theo các thông số xác thực thì mới...

Các tùy chọn trên phiếu thu, phiếu chi trong quỹ và ngân hàng

Đăng bởi: nguyettt vào 12/20/2013 9:59:01 AM

Các tùy chọn trên phiếu chi, phiếu thu trong quỹ và ngân hàng  Mô tả sự tác động tới Sổ quỹ & Sổ ngân hàng khi thực hiện thu chi: ...

Hướng dẫn quy trình quản lý voucher tặng và voucher bán

Đăng bởi: thuongptn vào 12/11/2013 4:55:48 PM

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH QUẢN LÝ VOUCHER TẶNG VÀ VOUCHER BÁN 1.  Mục đích: Quản lý chính xác số lượng voucher xuất tặng, voucher bán cho khách hàng, voucher đã được khách hàng sử dụng...

Chức năng mặc định chỉ chọn nhân viên thuộc chi nhánh hiện hành khi nhập xuất

Đăng bởi: thuongptn vào 12/5/2013 2:29:14 PM

HƯỚNG DẪN CÁCH CẤU HÌNH MẶC ĐỊNH CHỈ CHỌN NHÂN VIÊN THUỘC CHI NHÁNH HIỆN HÀNH KHI NHẬP XUẤT Mục đích: Để thực hiện chọn nhanh nhân viên, tránh nhầm lẫn khi chọn nhân viên trên phiếu nhập xuất. Cấu hình:...