Menu

Tính năng mới

Các chế độ ưu tiên khuyến mãi giữa chương trình khách hàng thân thiết và trong quản lý khuyến mãi

Đăng bởi: thuongptn vào 9/17/2016 3:28:15 PM

THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN KHUYẾN MÃI GIỮA QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT VÀ CHƯƠNG TRÌNH KHUYỄN MÃI Mục đích: Phần mềm quản lý bán hàng BizMan.NET cho phép cấu hình tùy chọn thứ tự ưu...

Báo cáo lợi nhuận ròng

Đăng bởi: thuongptn vào 9/6/2016 2:16:14 PM

BÁO CÁO LỢI NHUẬN RÒNG Báo cáo lợi nhuận ròng giúp báo cáo lợi nhuận chính xác cho doanh nghiệp trong khoảng thời gian. Các phiếu tác động đến: hóa đơn bán buôn, hóa đơn bán...

Hướng dẫn chức năng chuyển kho Imei

Đăng bởi: thuongptn vào 8/26/2016 3:32:35 PM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG CHUYỂN KHO IMEI Mục đích: Chức năng này cho phép khi lập Phiếu chuyển kho có thể chuyển kèm theo cả IMEI. Khi đó, hệ thống sẽ quản lý chính xác IMEI đang nằm tại kho nào. Phân quyền: User...

Hướng dẫn chức năng quản lý giá theo nhóm khách hàng

Đăng bởi: thuongptn vào 8/26/2016 1:21:22 PM

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ GIÁ THEO NHÓM KHÁCH HÀNG  Mục đích: Chức năng này cho phép: Thiết lập giá bán cho từng nhóm đối tượng khách hàng. Khách hàng thuộc nhóm khách...

Báo cáo lợi nhuận theo nhân viên

Đăng bởi: thuongptn vào 8/26/2016 10:22:09 AM

BÁO CÁO LỢI NHUẬN THEO NHÂN VIÊN Mục đích: Quản lý lợi nhuận gộp theo nhân viên căn cứ trên hóa đơn xuất bán, hàng bán trả lại theo khoảng thời gian tìm kiếm, dựa vào báo cáo này...

Mô tả chức năng báo cáo công nợ phải thu theo nhân viên

Đăng bởi: thuongptn vào 8/20/2016 9:05:18 AM

BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI THU THEO NHÂN VIÊN Mục đích: Quản lý được toàn bộ công nợ của khách hàng theo nhân viên thực hiện phiếu hoặc nhân viên quản lý khách hàng, căn cứ vào...

Bản mô tả báo cáo theo dõi công nợ

Đăng bởi: thuongptn vào 8/16/2016 4:45:38 PM

BẢN MÔ TẢ BÁO CÁO THEO DÕI CÔNG NỢ Báo cáo theo dõi công nợ dùng để quản lý, theo dõi công nợ Khách hàng và Nhà cung cấp một cách chi tiết nhất thông qua liệt...

Hướng dẫn sử dụng phiếu chuyển tiền

Đăng bởi: thuongptn vào 9/11/2015 9:44:44 AM

PHIẾU CHUYỂN TIỀN Chức năng: -         Là module quản lý toàn bộ các phiếu chuyển tiền qua lại trong cùng một chi nhánh hoặc giữa các chi nhánh khác nhau trong hệ thống. Quy định nghiệp...

Cấu hình sửa dữ liệu n ngày trong quá khứ

Đăng bởi: thuongptn vào 11/25/2013 3:35:51 PM

CHỨC NĂNG CẤU HÌNH SỬA DỮ LIỆU “N” NGÀY TRONG QUÁ KHỨ Mục đích: Chức năng này cho phép người dùng tự phân quyền cho nhóm user được phép sửa liệu n ngày trong quá khứ, có thể sửa số ngày...

Hướng dẫn sử dụng chức năng cây nhóm hàng ảo

Đăng bởi: thuongptn vào 11/13/2013 10:07:04 AM

Cây nhóm hàng ảo 1.1             Chức năng. Để hỗ trợ cho việc trích lọc các thông tin theo các ngành hàng, mặt hàng thuận lợi và đáp  ứng...