Menu

Tính năng mới

Báo cáo lợi nhuận theo nhân viên

Đăng bởi: thuongptn vào 8/26/2016 10:22:09 AM

BÁO CÁO LỢI NHUẬN THEO NHÂN VIÊN Mục đích: Quản lý lợi nhuận gộp theo nhân viên căn cứ trên hóa đơn xuất bán, hàng bán trả lại theo khoảng thời gian tìm kiếm, dựa vào báo cáo này...

Mô tả chức năng báo cáo công nợ phải thu theo nhân viên

Đăng bởi: thuongptn vào 8/20/2016 9:05:18 AM

BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI THU THEO NHÂN VIÊN Mục đích: Quản lý được toàn bộ công nợ của khách hàng theo nhân viên thực hiện phiếu hoặc nhân viên quản lý khách hàng, căn cứ vào...

Bản mô tả báo cáo theo dõi công nợ

Đăng bởi: thuongptn vào 8/16/2016 4:45:38 PM

BẢN MÔ TẢ BÁO CÁO THEO DÕI CÔNG NỢ Báo cáo theo dõi công nợ dùng để quản lý, theo dõi công nợ Khách hàng và Nhà cung cấp một cách chi tiết nhất thông qua liệt...

Hướng dẫn sử dụng chức năng chuyển kho nhanh

Đăng bởi: nguyettt vào 8/8/2016 10:20:42 AM

  CHỨC NĂNG CHUYỂN KHO NHANH Chuyển kho nhanh là một chức năng rất hiệu quả cho các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển kho thường xuyên và yêu cầu chuyển phức tạp, một lần chuyển từ một kho đến nhiều kho khác, chuyển kho giữa các chi...

Hướng dẫn cách chuyển 1 mã hàng sang nhóm khác

Đăng bởi: thuongptn vào 4/3/2016 11:55:19 AM

Để chuyển 1 mã hàng từ nhóm này sang nhóm khác bạn thực hiện theo các bước như sau: -  1. Đăng nhập vào phần mềm , vào Cấu hình/Mặt hàng, form sau hiển thị: 2. Tìm đến Nhóm hàng/Mã...

Hướng dẫn quy trình quản lý hoa hồng theo nhóm nhân viên

Đăng bởi: thuongptn vào 1/5/2016 9:40:58 AM

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH QUẢN LÝ HOA HỒNG THEO NHÓM NHÂN VIÊN 1.    1. Mục đích: Thiết lập phần trăm hoa hồng của nhân viên khi bán mặt hàng theo từng nhóm nhân viên. 2.     2. Cấu...

Hướng dẫn sử dụng chức năng nhập kho IMEI

Đăng bởi: thuongptn vào 10/18/2015 1:22:53 PM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NHẬP KHO IMEI Chức năng: Cho phép nhập kho imei cho tất cả các phiếu nhập kho mặt hàng có imei mà chưa nhập imei, chức năng này giúp cho người sử dụng biết được các phiếu nhập kho đã thực hiện nhập kho imei...

Hướng dẫn sử dụng chức năng in VAT

Đăng bởi: thuongptn vào 10/4/2015 3:30:23 PM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG IN VAT Chức năng: Cho phép người dùng tùy chỉnh thông tin in hóa đơn VAT tương ứng với phôi mẫu VAT của doanh nghiệp mình, việc xuất hóa đơn VAT trở nên dễ dàng thuật tiện chỉ cần 1 click chuột. ...

Hướng dẫn lập phiếu thu phiếu chi

Đăng bởi: thuongptn vào 9/12/2015 1:40:33 PM

1.      Lập Phiếu chi. Chọn menu Quỹ & Ngân hàng --> Phiếu chi Xuất hiện form Phiếu chi:  Hệ thống hiển thị danh sách toàn bộ các phiếu chi trong tháng. Bạn có thể chọn lại thời gian để...

Hướng dẫn sử dụng phiếu chuyển tiền

Đăng bởi: thuongptn vào 9/11/2015 9:44:44 AM

PHIẾU CHUYỂN TIỀN Chức năng: -         Là module quản lý toàn bộ các phiếu chuyển tiền qua lại trong cùng một chi nhánh hoặc giữa các chi nhánh khác nhau trong hệ thống. Quy định nghiệp...