Menu

Tính năng mới

Hướng dẫn sử dụng chức năng in mã vạch

Đăng bởi: thuongptn

1.      Chức năng -       Module này sẽ giúp các công ty là nhà sản xuất, hoặc các công ty kinh doanh theo mô hình bán lẻ siêu thị nhanh...

Hướng dẫn quy trình quản lý hoa hồng theo nhóm nhân viên

Đăng bởi: thuongptn

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH QUẢN LÝ HOA HỒNG THEO NHÓM NHÂN VIÊN 1.    1. Mục đích: Thiết lập phần trăm hoa hồng của nhân viên khi bán mặt hàng theo từng nhóm nhân viên. 2.     2. Cấu...

Hướng dẫn sử dụng chức năng nhập kho IMEI

Đăng bởi: thuongptn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NHẬP KHO IMEI Chức năng: Cho phép nhập kho imei cho tất cả các phiếu nhập kho mặt hàng có imei mà chưa nhập imei, chức năng này giúp cho người sử dụng biết được các phiếu nhập kho đã thực hiện nhập kho imei...

Hướng dẫn sử dụng chức năng in VAT

Đăng bởi: thuongptn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG IN VAT Chức năng: Cho phép người dùng tùy chỉnh thông tin in hóa đơn VAT tương ứng với phôi mẫu VAT của doanh nghiệp mình, việc xuất hóa đơn VAT trở nên dễ dàng thuật tiện chỉ cần 1 click chuột. ...

Hướng dẫn lập phiếu thu phiếu chi

Đăng bởi: thuongptn

1.      Lập Phiếu chi. Chọn menu Quỹ & Ngân hàng --> Phiếu chi Xuất hiện form Phiếu chi:  Hệ thống hiển thị danh sách toàn bộ các phiếu chi trong tháng. Bạn có thể chọn lại thời gian để...

Hướng dẫn sử dụng chức năng chuyển kho

Đăng bởi: thuongptn

1.      Quy trình chuyển kho Chức năng: -       Chuyển kho giữa các kho trong cùng 1 chi nhánh công...

Hướng dẫn sử dụng chức năng Bảo hành sửa chữa

Đăng bởi: thuongptn

1.      Giới thiệu quy trình. Mô tả module quản lý bảo hành sửa chữa (BHSC)  gồm có 3 quy trình sau: §  Nhận hàng BHSC và BHSC tại chỗ(tại chi nhánh/ nơi nhận máy). §  Nhận hàng BHSC và Gửi tới trung tâm khác của công ty để...

Chức năng Kiểm tra dữ liệu (Cross_Check)

Đăng bởi: thuongptn

Tính năng giúp kiểm tra chéo các dữ liệu trong hệ thống tìm ra những thông tin thiếu hoặc không đúng chuẩn. 1.      Nhập, bán thiếu serial/imei. ü  Kiểm tra dữ liệu trong hệ thống phát hiện sai xót trong quá trình...

Hướng dẫn sử dụng chức năng Quản lý khuyến mãi

Đăng bởi: thuongptn

Cho phép thiết lập và quản lý chương trình khuyến mãi, phần mềm cho phép lập khuyến mãi theo các  yêu cầu như sau: -       Khuyến mãi bằng tiền/ giảm giá/ chiết...

Hướng dẫn sử dụng chức năng Quản lý doanh số

Đăng bởi: thuongptn

1.      Chức năng -          Lập kế hoạch áp doanh số cho khách hàng, theo dõi tiến độ thực hiện và đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch đặt ra, từ đó có cơ sở định mức chiết khấu, thanh toán thưởng cho khách...