Menu

Tính năng mới

Hướng dẫn sử dụng Module Quản Lý Giá

Đăng bởi: lyntp

1.      Chức năng: -          Module quản lý giá cho phép quản lý giá bán(price), giá vốn(cost) theo từng chi nhánh/ từng kho(khác với module...

Sự giống và khác nhau giữa chức năng tính giá bán và chức năng quản lý giá?

Đăng bởi: lyntp

Giống nhau: -        Được sử dụng để thiết lập giá bán mới(bán buôn, bán lẻ...) cho từng mặt hàng trong quá trình bán hàng của doanh nghiệp(nhà quản lý có thể áp dụng phương thức tính giá bán mới cho từng mặt hàng gồm các tiêu chí: tăng tỉ lệ %, tăng số...

Hướng dẫn cách đặt mặc định nhân viên trên phiếu bán hàng

Đăng bởi: thanhlampro

Chỉ cho Tôi cách để làm sao khi user đăng nhập vào để thực hiện hóa đơn bán thì sẽ tự động điền nhân viên tương ứng mà không cần phải chọn nhân viên nữa? Tôi đang cần gấp, chỉ nhanh cho Tôi nha. Cảm ơn nhiều....

Hướng dẫn sử dụng module Theo dõi tiến độ đơn hàng

Đăng bởi: lyntp

I.  Tổng quan   Module Theo dõi tiến độ đơn hàng cho phép theo dõi tiến độ hoàn thành đơn hàng, theo dõi thông tin của các mặt hàng trên cả đơn hàng, số lượng của những mặt hàng đã xuất kho và số lượng của những mặt hàng chưa được xuất kho trên đơn...

Hướng dẫn sử dụng Module Kiểm kê kho

Đăng bởi: lyntp

Module kiểm kho cho phép kiểm tra, so sánh số lượng tồn kho ngoài thực tế với số lượng tồn kho trong phần mềm. Tránh được những sai xót trong quá trình kinh doanh.Nếu số lượng tồn kho ngoài thực tế và số lượng tồn kho trong phần mềm không khớp nhau (lệch thừa, lệch thiếu), có thể thực hiện...

Hướng dẫn module Hoa hồng nhân viên

Đăng bởi: lyntp

1.      Chức năng -          Tính hoa hồng của nhân viên trên từng sản phẩm bán ra. Thúc đẩy nhân viên bán hàng những mặt hàng có hoa hồng cao. Giúp...

Hướng dẫn trả lại hàng cho nhà cung cấp đối trừ công nợ với phiếu nhập

Đăng bởi: lyntp2

Hướng dẫn Trả lại hàng cho nhà cung cấp muốn cấn trừ thanh toán với phiếu nhập kho. Trong trường hợp trả lại hàng cho nhà cung cấp mà ta muốn đối trừ tổng giá trị của hàng trả lại với số tiền mà ta còn đang nợ nhà cung cấp. Ta thực hiện như sau: Bước...

Các ký hiệu và bảng phím tắt sử dụng trong phần mềm

Đăng bởi: lyntp2

1.      Tổ hợp phím Control + Phím Ctrl + N(Ctrl + Insert): Thêm mới một bản ghi (nhân viên, khách hàng, hóa đơn,…)                (Tương đương với chọn nút  ) Ctrl + E:...

Trao đổi thông tin bằng chức năng tin nhắn trên phần mềm quản trị kinh doanh Htsoft

Đăng bởi: lyntp2

1.      Chức năng. -       Module này cho phép gửi thông báo nhanh đến 1,2,… hoặc toàn bộ các users trong hệ thống, có thể gửi tin nhắn kèm theo lý do cụ thể để người nhận biết loại tin nhắn một cách nhanh chóng. Người nhận có...

Giới thiệu về HTsoft BizMan

Đăng bởi: lyntp2

Head office: Chức năng Tổng hợp mọi thông tin kinh doanh từ các Chi nhánh: trao đổi dữ liệu với tất cả các các hệ thống con Tổ chức và Cấu hình các danh mục của hệ thống: phân loại hàng hóa, dịch vụ, nhà cung cấp Chuyển hàng hóa bán đến các Chi nhánh, các Kho Quản lý các...