Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi BHSC24H

Không thấy chi tiết mặt hàng trong phiếu biên nhận bảo hành

Phần mềm bán hàng HTsoft cho mình hỏi, tự dưng hôm nay mở lại phiếu biên nhận bảo hành sửa chữa đã lập mình lại không thấy phần chi tiết mặt hàng bảo hành mà chỉ máy mình bị như thế.Đã Liveupdate... ( 12/20/2017 4:33:55 PM - Trả lời: 2)

Không tích trả khách được trên giao diện phiếu biên nhận sửa chữa

Tôi có đang sử module bảo hành tích hợp trên phần mềm bán hàng HTsoft. Mọi khi vẫn tích trả khách được ngay trên giao diện phiếu biên nhận sửa chữa nhưng hôm nay riêng máy của tôi lại không... ( 12/18/2017 10:21:59 AM - Trả lời: 1)