Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi DIENMAY

Phần mềm áp dụng phương pháp tính giá vốn nào trên phiếu xuất bán?

Chào bạn, tôi đang dùng chức năng tính giá vốn bình quân, tôi có mộtthắc mắc là khi tôi tính và áp giá vốn để tính lợi nhuận, sau đó tôi lập phiếu xuất bánthì phần mềm sẽ lấy... ( 12/18/2014 3:33:06 PM - Trả lời: 1)