Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi Huyen Una

Không chuyển được 1 mặt hàng sang nhóm khác

Em làm chuyển nhiều mặt hàng sang nhóm khác như hướng dẫn http://htsoft.vn/Supports-Articles/848/HUONG-DAN-CHUYEN-NHANH-NHIEU-MAT-HANG-SANG-NHOM-HANG-MOI thì được, nhưng nếu e chỉ chuyển 1 mã hàng sang nhóm khác thôi thì không được, phần mềm ko thông... ( 11/24/2014 4:54:15 PM - Trả lời: 1)