Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi Maikt

Giá vốn bình quân gia quyền liên hoàn

Chào HTsoft, Bên mình kinh doanh điện thoại, đã sử dụng phần mềm quản lý bán hàng nhưng liên quan đến giá vốn chưa đáp ứng được. Mình muốn giá vốn đích danh theo imei cho các mặt hàng máy... ( 11/19/2016 11:47:40 AM - Trả lời: 1)