Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi NaNa

Nhập phiếu biên nhận bảo hành sửa chữa bằng excel

Tôi đang sử dụng Module bảo hành sửa chữa của HTsoft. Tôi không import danh sách BHSC bằng file excel được. Tại sao vậy?... ( 11/28/2014 3:59:12 PM - Trả lời: 4)