Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi Yen Nhi

Lỗi không thêm được dữ liệu trước ngày

Mình đang dùng phần mềm HTsoftBizMan.NET. Gần đây, khi thêm phiếu nhập kho hoặc Hóa đơn bán lẻ mình thường xuyên thấy thông báo sau:  Mình thoát ra vào lại phần mềm là ok. (Mình đang dùng tài khoản... ( 12/31/2014 3:49:51 PM - Trả lời: 1)