Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi demo

Không chọn được kho mới thêm để nhập xuất

Chào ad, Tôi vừa thêm mới kho hàng ở trong cấu hình - kho hàng sau đó qua các phiếu nhập kho, hóa đơn bán buôn bán lẻ chọn kho thì không thấy kho đó đâu, thêm lại thì hệ thống báo mã... ( 9/20/2018 11:05:57 AM - Trả lời: 1)