Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi hoami

Số lượng hàng trong kho nhập tăng không khớp với ngày xác nhận khi chuyển kho nội bộ khác chi nhánh

Tôi đang dùng phần mềm bán hàng HTsoft . Tôi có vấn đề thắc mắc :Phiếu chuyển kho nội bộ được lập vào ngày 24/11/2014. Chi nhánh nhận “Xác nhận đã nhận đủ hàng” vào ngày 26/11/2014, tuy nhiên số lượng... ( 11/26/2014 5:16:04 PM - Trả lời: 1)