Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi hoangbach

Điểm mạnh của phần mềm HTsoft

Tôi đã tham khảo các gói phần mềm HTsoft, đặc biệt là gói phần mềm quản lý bán hàng BizMan.Net, gói này có đầy đủ chức năng. Nhưng chức năng đặc biệt hay gọi là điểm mạnh của HTsoft so với các phần mềm khác trên thị trường là ở những tính năng nào?... ( 3/26/2015 11:37:19 AM - Trả lời: 1)