Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi hongquan

Triển khai phần mềm HTsoft ở xa

Được biết trụ sở chính của HTsoft ở Hà Nội, với những khách hàng ở ngoài Hà Nội, đặc biệt là các tỉnh ở xa, khi đăng ký mua bản quyền phần mềm thì thủ tục về hợp đồng và triển khai sẽ như thế nào? Liệu có đảm bảo về chất lượng dịch vụ ??... ( 3/26/2015 11:29:03 AM - Trả lời: 1)

Cấp bản quyền phần mềm?

Sau khi mua bản quyền phần mềm HTsoft, HTsoft cấp bản quyền theo hình thức nào vậy? Cấp theo user hay Key? Tôi có thể mua theo Key hoặc user không? ( tôi muốn sử dụng 1 tới 2 máy tính)?... ( 3/26/2015 11:25:42 AM - Trả lời: 1)