Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi huutruong

Sửa kiểu in mã vạch (barcode)

Chức năng in mã vạch của phần mềm HTsoft có nhiều kiểu in barcode theo chuẩn quốc tế, nhưng tôi thấy chưa phù hợp với công ty tôi. Tôi muốn chỉnh sửa một chút có được không? và phải sửa như thế nào? Tôi kinh doanh siêu thị nên rất cần chức năng này.... ( 4/10/2015 5:23:25 PM - Trả lời: 1)