Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi itviet

Chỉ hiển thị màn hình bảo hành sửa chữa

Chào HTsoft, Hôm nay tôi có vào phân quyền lại cho tài khoản của mình. Nhưng không hiểu sao sau khi phân quyền xong, tôi chỉ nhìn thấy màn hình bảo hành sửa chữa, cũng không phân quyền... ( 12/23/2015 9:39:13 AM - Trả lời: 1)