Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi khotong

Mã hóa số hóa đơn thành mã vạch trên phiếu in

Tôi đang dùng phần mềm của HTsoft và thấy bộ lọc tìm kiếm trên các form trên phần mềm khá thông minh. Tuy nhiên, để thuận tiện trong công tác kiểm soát và phối hợp với đối tác vận chuyển của bên tôi, rất mong HTsoft... ( 6/18/2016 3:37:07 PM - Trả lời: 1)