Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi kieunguyet

Báo cáo bán hàng có biểu đồ

Phần mềm quản lý bán hàng HTsoft có thêm được báo cáo bán hàng theo biểu đồ không? Tôi đã cài demo HTsoft SalePro nhưng chưa thấy có báo cáo này, tôi mới chỉ thấy báo cáo tăng trưởng doanh số là có biểu đồ.... ( 4/5/2015 2:10:28 PM - Trả lời: 1)