Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi ktcongno

Gợi ý tổng tiền thanh toán trên hóa đơn bán buôn

Chào cả nhà, bình thường sau khi lập xong Hóa đơn bán buôn, em thanh toán bằng cách chọn F7. Khi đó tổng tiền phải thu sẽ gợi ý trên ô Tổng tiền TT. Em có thể hoàn tất giao dịch rất nhanh chóng. Tuy nhiên, hôm nay... ( 6/17/2016 2:45:50 PM - Trả lời: 1)