Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi lovegalaxyS

Xóa mặt hàng trong cấu hình mặt hàng

Tôi mới tìm hiểu về phần mềm HTsoft bên mình và có một vấn đề muốn hỏi là khi tôi xóa 1 mặt hàng trong phần cấu hình mặt hàng thì phần mềm hiện lên thông báo là '' Không thể... ( 9/11/2015 5:22:47 PM - Trả lời: 1)