Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi luubaodiep

Gia hạn thêm demo phần mềm quản lý bán hàng BizMan

Tôi đang dùng thử phần mềm quản lý bán hàng BizMan của HTsoft, hết hạn 30 ngày demo mà tôi vẫn chưa nắm được hết phần mềm, tôi muốn HTsoft gia hạn thêm thời gian demo để có thêm thời gian nghiên cứu và tìm hiểu có được không? và tôi phải làm như thế nào? Email của tôi: luubaodiep_bg@gmail.com... ( 4/14/2015 11:53:12 AM - Trả lời: 2)