Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi luugiangnam

Lỗi: erro 40 - could not open a connection to SQL sever ( không đăng nhập được vào phần mềm )

Tôi kết nối từ máy trạm vào máy chủ nhưng không được, kết nối qua internet và xuất hiện thông báo lỗi sau: Tôi phải khắc phục như thế nào?? ( Tôi dùng gói phần mềm quản lý bán hàng HTsoft BizMan.Net phiên bản mới nhất )... ( 3/27/2015 10:42:46 AM - Trả lời: 3)