Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi lyntp

Hướng dẫn sử dụng chức năng phiếu chốt tiền

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHIẾU CHỐT TIỀN I. Chức năng - Phiếu chốt tiền là chức năng dành cho nhân viên thu ngân chốt số tiền thu được sau khi kết thúc ca làm việc. - Việc chốt tiền này sẽ giúp cho nhà quản lý biết được chính xác số tiền mặt... ( 9/11/2015 3:02:04 PM - Trả lời: 1)

Sự giống và khác nhau giữa chức năng tính giá bán và chức năng quản lý giá?

Giống nhau: -        Được sử dụng để thiết lập giá bán mới(bán buôn, bán lẻ...) cho từng mặt hàng trong quá trình bán hàng của doanh nghiệp(nhà quản lý có thể áp dụng phương thức tính giá bán mới cho từng mặt hàng gồm các tiêu chí: tăng tỉ lệ %, tăng số tiền dựa trên giá vốn hoặc giá bán hiện tại của mặt hàng hoặc có thể export... ( 8/20/2015 4:06:27 PM - Trả lời: 2)

Hướng dẫn sử dụng module Theo dõi tiến độ đơn hàng

I.  Tổng quan   Module Theo dõi tiến độ đơn hàng cho phép theo dõi tiến độ hoàn thành đơn hàng, theo dõi thông tin của các mặt hàng trên cả đơn hàng, số lượng của những mặt hàng đã xuất kho và số lượng của những mặt hàng chưa được xuất kho trên đơn... ( 8/17/2015 10:29:16 AM - Trả lời: 1)

Hướng dẫn sử dụng Module Quản Lý Giá

1.      Chức năng: -          Module quản lý giá cho phép quản lý giá bán(price), giá vốn(cost) theo từng chi nhánh/ từng kho(khác với module... ( 10/23/2015 3:14:56 PM - Trả lời: 4)

Hướng dẫn sử dụng Module Kiểm kê kho

Module kiểm kho cho phép kiểm tra, so sánh số lượng tồn kho ngoài thực tế với số lượng tồn kho trong phần mềm. Tránh được những sai xót trong quá trình kinh doanh.Nếu số lượng tồn kho ngoài thực tế và số lượng tồn kho trong phần mềm không khớp nhau (lệch thừa, lệch thiếu), có thể thực hiện phiếu... ( 8/16/2015 1:30:37 PM - Trả lời: 3)

Hướng dẫn module Hoa hồng nhân viên

1.      Chức năng -          Tính hoa hồng của nhân viên trên từng sản phẩm bán ra. Thúc đẩy nhân viên bán hàng những mặt hàng có hoa hồng cao. Giúp... ( 8/16/2015 1:28:10 PM - Trả lời: 1)