Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi minhanh

Không nhập được chứng minh nhân dân 12 số ở mục nhân viên

Hiện nay đã có loại chứng minh thư nhân dân 12 số, phần mềm htsoft khi mình nhập thông tin nhân viên chỉ nhập dược 9 số... ( 11/12/2014 8:40:45 AM - Trả lời: 1)