Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi minhson2015

Bán và thanh toán nhiều đơn hàng

Chào HTsoft, bạn cho mình hỏi HTsoft có cho phép thực hiện bán và thanh toán nhiều đơn hàng cùng 1 lúc không? ví dụ mình đang thanh toán cho KH A, sau đó họ lại muốn mua thêm nên tạm dừng việc thanh toán,... ( 11/7/2016 3:00:28 PM - Trả lời: 0)