Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi miuot

Không sửa được mặt hàng do giá nhập âm

Chào HTsoft, Tôi vừa import mặt hàng từ excel vào phần mềm nhưng có mặt hàng có giá nhập bị âm. Tôi kích vào mặt hàng đó để sửa lại thì hiện thông báo lỗi: Tôi phải... ( 12/1/2014 11:36:11 AM - Trả lời: 1)

Không vào được SQL server configuration manager

Chào các bạn! Sáng nay tôi đăng nhập vào phần mềm HTsoft trên máy chủ thấy báo lỗi sql, t vào SQL server configuration manager để kiểm tra thì không vào được?tôi có phải cài lại... ( 8/16/2016 8:47:15 AM - Trả lời: 3)

Giá trong chương trình khuyến mại

Chào các bạn! Tôi đang sử dụng phần mềm bán hàng bên bạn, tôi có tạo 1 chương trình khuyến mại hiện tại chương trình vẫn đang hoạt động bình thường, nhưng có mã hàng thì chạy... ( 7/29/2016 2:15:50 PM - Trả lời: 0)

Không Attach được Database

Tôi mới cài lại Win máy tính giờ tôi đăng nhập vào  phần mềm HTsoft BizMan nhưng thấy không phải Database của tôi, tôi vàođể Attach lại Database cũ, nhưng hệ thống báo Access denied, giờ... ( 7/3/2016 4:57:54 PM - Trả lời: 0)

Lỗi không in được report

Tôi đang sử dụng phần mềm bán hàng HTsoft BizMan, đặc thù kinh doanh bên tôi sẽ xuất và in rất nhiều hóa đơn, hệ thống sinh ra rất nhiều rác và báo lỗi Load report fail, mỗi lần như vậy tôi cứ phải vào %temp% để... ( 6/24/2016 4:40:42 PM - Trả lời: 1)

Không chọn được chi nhánh trong Quản lý giá

Bên tôi đang sử dụng chức năng Quản lý giá trong phần mềm bán hàng HTsoft BizMan, hôm nay tôi vào chức năng này để thay đổi giá cho 1 số chi nhánh, nhưng khi chọn chi nhánh để áp giá thì... ( 6/5/2016 5:34:51 PM - Trả lời: 1)

Không chọn được chi nhánh trong Quản lý giá

Bên tôi đang sử dụng chức năng Quản lý giá trong phần mềm bán hàng BizMan, hôm nay tôi vào chức năng này để thay đổi giá cho 1 số chi nhánh, nhưng tôi không chọn được chi nhánh để thay đổi giá,... ( 6/5/2016 2:56:18 PM - Trả lời: 0)

Không tìm thấy mã hàng khi xuất bán

Chào HTsoft! Mình đang dùng phần mềm bán hàng HTsoft BizMan, hôm nay mình vào Hóa đơn bán lẻ, tít mã hàng vào nhưng không tìm thấy mặc dù mình đã khai báo... ( 5/16/2016 9:02:40 AM - Trả lời: 2)