Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi petmart

Quản lý chiết khấu KHTT cơ chế bảo mật

Chào HTsoft, Mình đang dùng phần mềm bán hàng bên bạn. Mình muốn quản lý chiết khấu KHTT bảo mật hơn để tránh việc nhân viên tích điểm cho 1 mã rồi lấy mã đó để chiết khấu. HTsoft có giải... ( 6/6/2018 11:15:07 AM - Trả lời: 1)