Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi phamtuyen

Không cho sửa giá bán, không cho hiện giá vốn trên phiếu bán hàng

Trên phiếu bán hàng của nhân viên, không muốn cho nhân viên chỉnh sửa giá khi bán, và ẩn giá vốn. Phải thao tác như thế nào trên phần mềm quản lý bán hàng BizMan vậy?... ( 4/13/2015 5:05:37 PM - Trả lời: 1)