Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi phutungtc

Hỏi về module Báo giá

Chào HTsoft.  Bên mình có nhu cầu làm báo giá cho khách hàng trên phần mềm HTsoft, hiện tại nhân viên kinh doanh bên mình đang dùng ghép chung với đơn đặt hàng SO, nhiều khi cũng... ( 11/26/2016 11:42:04 AM - Trả lời: 1)