Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi thanh long

Lỗi khi sửa cấu hình mặt hàng

Nay tôi vào Cấu hình/ Mặt hàng để sửa lại 1 số thông tin của mặt hàng đó, nhưng không hiểu sao khi kích vào Sửa thì hệ thống lại không cho tôi sửa và có dòng thông báo (hình... ( 11/14/2014 5:35:31 PM - Trả lời: 1)