Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi thewhite

Imei tracking không hiển thị phiếu nhập mới

Trường hợp của mình như thế này: imei mình nhập về. chuyển kho rồi trả lại cho nhà cung cấp, 1 thời gian sau lại nhập kho đúng imei đấy. Nhưng tại sao khi mình xem imei tracking thì ko thấy xuất hiện phiếu nhập kho mới nhất đâu. Cấc bạn xem... ( 11/5/2014 1:55:54 PM - Trả lời: 1)