Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi tinhnguyen

Sai lệch thời gian log in log out

Tôi đang dùng phần mềm HTsoft BizMan.NET. Tôi chấm công nhân viên bằng cách theo dõi thời gian log in, log out vào phần mềm. Tuy nhiên, hôm nay kiểm tra Nhật ký người dùng tôi thấy thời gian Log in của 1 user là 8h30 nhưng thời gian log out... ( 11/24/2014 4:37:18 PM - Trả lời: 1)