Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi trangnhung

Báo cáo mặt hàng bán chạy nhất

Phần mềm quản lý bán hàng HTsoft có báo cáo nào thống kê các mặt hàng bán chạy nhất, có doanh thu cao, lợi nhuận lớn trong khoảng thời gian nào đó không? nếu có thì là báo cáo nào? và xem ở đâu?... ( 4/20/2015 5:35:13 PM - Trả lời: 1)