Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi vuongndt

Chèn thêm hình ảnh vào thông tin của khách hàng

Công ty tôi đã sử dụng phần mềm HTsoft BizMan được hơn 1 năm, chạy khá ổn định. Sau một thời gian khai thác phần mềm, đặc biệt là chức năng Quản Lý Khách Hàng Thân Thiết, các trường thông tin đều khá OK. Nay tôi muốn thông tin của khách hàng có thể chèn thêm được hình ảnh của khách hàng đó, để tiện... ( 4/3/2015 4:34:53 PM - Trả lời: 1)