Mục đích:

- Sử dụng việc quản lý KHTT ở mức bảo mật cao để nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng cũng như tránh thất thoát cho doanh nghiệp, không để kẽ hở cho nhân viên lợi dụng thu lợi cá nhân.

-  Khi khách hàng đăng ký thẻ KHTT hệ thống sẽ hỗ trợ tích điểm dựa trên mã khách hàng. Tuy nhiên hệ thống sẽ không tự động chiết khấu dựa trên mã khách hàng mà sẽ chỉ chấp nhận chiết khấu khi nhân viên nhập đúng code xác thực được gửi vào tin nhắn của số điện thoại khách hàng đã đăng ký.

Khi khách hàng đến mua hàng và có nhu cầu được chiết khấu, Thu ngân click vào ô Gift card để check điểm tích lũy, lấy code và điền code xác thực cho khách hàng.


- Hệ thống sẽ hiển thị lên form để check và lấy code xác thực như sau:

 

Tại đây có thể check được tổng số xu của KH tại ô Số dư TK để báo cho KH.

Nếu KH đồng ý sử dụng xu, thao tác tiếp theo như sau:

Bước 1: Lấy code xác thực. Sau khi nhấn vào đây, hệ thống sẽ tự động gửi vào tin nhắn điện thoại của khách hàng code xác nhận.

Bước 2: Điền số xu khách hàng sẽ sử dụng

Bước 3: Nhập code xác thực khách hàng đọc cho từ tin nhắn

Bước 4: Check đồng ý để trừ xu

-  Sau khi nhập xong code xác thực, trên hóa đơn bán lẻ sẽ hiển thị thêm 1 dòng KHTT để trừ tiền cho khách :


Thu ngân tiếp tục thao tác Thu tiền và hoàn tất giao dịch bán hàng.