Chào HTsoft,

Mình đang dùng phần mềm bán hàng bên bạn. Mình muốn quản lý chiết khấu KHTT bảo mật hơn để tránh việc nhân viên tích điểm cho 1 mã rồi lấy mã đó để chiết khấu. HTsoft có giải pháp hay tư vấn cho mình nhé!