Chào HTsoft,  Mình đang sử dụng phần mềm quản lý bán hàng HTsoft  không hiển thị tài khoản ngân hàng vừa khai báo trơng phần thanh toán thì phải làm sao ?