Trong trường hợp đang dùng phần mềm để bán hàng mà bị mất điện thì có ảnh hưởng gì không vậy?