Theo dõi giá nhập của những lần nhập hàng trước đó của từng mặt hàng trong khoảng thời gian nhất định, giúp nhà quản lý có thể đánh giá và so sánh để doanh nghiệp đàm phán, thương lượng với nhà cung cấp một cách linh hoạt, đạt được thỏa thuận với giá nhập hợp lý.
Phần mềm quản lý bán hàng HTsoft có báo cáo này không?