TÀI LIỆU MODULE GHI NHẬN LỊCH SỬ THAY ĐỔI SERIAL/IMEI BẢO HÀNH SỬA CHỮA

1.     Mục đích

Hỗ trợ lưu lại lịch sử thay đổi Serial/Imei Bảo hành sửa chữa (BHSC) để người dùng tra cứu lại lịch sử đổi trả Serial/Iimei BHCS.

2.     Hướng dẫn sử dụng

2.1.           Lập phiếu biên nhận BHSC với Khách hàng

Khi khách hàng đem sản phẩm tới bảo hành sửa chữa, nhân viên sẽ tít (nhập) serial/imei sản phẩm vào ô “Imei(F11)”, hệ thống sẽ hiển thị lên 1 thông báo cho người dùng về hạn bảo hành và ngày bán imei đó.

Sau khi tích “OK” hoặc “Enter”. Hệ thống sẽ tự động hiển thị thông tin khách hàng chính là khách hàng đã mua sản phẩm này trước đó.

Ghi nhận thông tin mô tả tình trạng lỗi ban đầu của sản phẩm, thời hạn hẹn trả hàng cho khách ... sẽ tiến hành in phiếu “Biên nhận Bảo hành” để gửi cho khách hàng.

Sau khi nhận hàng, Công ty có thể tự sửa chữa hay gửi về cho Nhà phân phối. Trong quá trình bảo hành nếu có sự thay đổi sản phẩm (VD: Nhà phân phối đổi lại hàng khác cho khách), HTsoft sẽ hỗ trợ lưu lại thông tin về sản phẩm mới được thay đổi. Serial/Imei đổi mới sẽ được ghi vào ô “Serial”  (Sản phẩm gốc ban đầu đã được ghi nhận vào ô Imei trước đó)

Khi đó thời hạn bảo hành của Imei đổi này sẽ được tính là thời hạn bảo hành còn lại của Imei gốc ban đầu.

2.2.           Khách hàng đem sản phẩm đổi tới bảo hành lần thứ 2

Nhân viên gõ Serial/Imei mới vào ô “Imei” (tương tự lần bảo hành đầu tiên) trong phiếu biên nhận BHSC. Hệ thống vẫn gợi ý về thời hạn bảo hành theo imei để nhân viên nắm được thông tin.

(Quy trình bảo hành tương tự như lần bảo hành trước)

Nếu trong lần bảo hành này, tiếp tục có sự thay đổi Serial/Imei lần 2 thì nhân viên cũng nhập Serial/Imei đổi lần 2 vào ô “Serial”

(Tương tự với các lần bảo hành tiếp theo)

2.3.           Xem báo cáo lịch sử thay đổi Serial/Imei

Phân quyền: Để xem báo cáo theo dõi lịch sử đổi Serial/Imei cần phân thêm quyền:

"Báo cáo theo dõi lịch sử đổi Serial/Imei"

Truy cập: Menu Báo cáo” -> “Báo cáo thông kê” -> “BC  lịch sử đổi serial/imei”

VD: khi tra cứu lịch sử thay đổi imei của imei “AS111” sẽ tìm thấy lịch sử 2 lần thay đổi của imei này. Lần 1 từ imei AS111 -> đổi sang imei AS111-MOI, lần thứ 2 từ imei AS111-MOI  đổi sang imei AS111-MOI2. Imei gốc đầu tiên hệ thống ghi nhận là imei AS111.