Em đang có nhu cầu dùng một phần mềm để quản lý bán hàng thời trang, tìm hiểu và đang sử dụng demo gói SalePro của HTsoft. Em có một trường hợp không biết xử lý như thế nào trong phần mềm: Khách hàng sau khi mua một chiếc áo, đã thanh toán, nhưng do 1 lý do nào đó KH muốn đổi sang một chiếc áo khác, hoặc sp khác,... Trường hợp này phải xử lý như nào vậy??

Thanks!