Chào anh chị.
 Tôi đang sử dụng phần mềm Htsoft BizMan  bây giờ tôi muốn hỏi như sau:
Khi khai báo mới một user cho phép chọn nhân viên tương ứng với user đó. Ở phiếu hoá đơn bán buôn / bán lẻ thường cho phép chọn nhân viên nhưng để tránh xảy ra sai xót gian lận trong qúa trình bán hàng Tôi muốn nhân viên k được phép chọn nhân viên mà sẽ mặc định đúng là nhân viên đã cấu hình ở user.
Không biết Htsoft có thể cấu hình được như thế và giới hạn quyền không? Tôi xin cảm ơn.