Phần mềm HTsoft có báo cáo thống kê lịch sử thay đổi giá mua và giá bán của từng mặt hàng không, nếu có thì xem ở đâu vậy?
Gói phần mềm tôi đang dùng thử là: phần mềm quản lý kinh doanh và bán hàng BizMan.Net