HTsoft có thể cung cấp thêm bộ lọc nhóm hàng & kho cho chức năng này cho dễ quản lý hơn được không. Giống như quản lý  IMEI đầy đủ bộ lọc dễ tìm kiếm hơn cool